Δίκτυο πρατηρίων
CleanGuard ™ teknolojili BP yağları
15 February 2018

Yeni CleanGuard ™ motor koruma teknolojisi ile tanışın

Daha temiz motorlar daha uzun ömür ve daha iyi performans gösterir. BP mühendisleri, aracına sizin gibi bağlı kişiler için CleanGuard ™ teknolojili yeni BP Visco’yu geliştirdiler. Bu sistem, araç motorunu daha uzun süre temiz tutan bir motor koruma sistemidir.

  1. Tortuların birikmesini önler
  2. Yağlama arızalarını azaltır
  3. Motorun aşınmasını minimize eder

Günlük hayatta aracın sürekli kullanımından dolayı, motorlar içeride oluşan yoğun kirletici maddelerce etkilenirler. Eğer bunlar nötralize edilmezse, bu kirletici maddeler çökeltiler/tortular oluştururlar ve böylece motor verimliliğini ve kullanım ömrünü azaltan ana faktörlerden birini oluşturmuş olurlar.

CleanGuard ™ teknolojili yeni BP Visco yağları, önemli motor parçalarından zararlı çökeltileri çıkaran özel bileşenleri içerir.

CleanGuard ™ teknolojili BP Visco size üstün koruma sunar ve bu, motorun uzun ömürlü olmasının yanı sıra kirletici maddelerin neden olabileceği sorunları azaltılmasına neden olur. İhtiyacınız olan tam olarak bu, değil mi?

CleanGuard ™ Motor Koruma Teknolojili BP Visco: Motorunuzu daha uzun süre temiz tutar.

Share it!