Δίκτυο πρατηρίων
Горива ВР с технология ACTIVE
15 February 2018

Новите горива на BP с технология ACTIVE са специално разработени за борба със замърсителите в двигателя. Замърсителите са невидим враг, който може да повреди вътрешността на вашия двигател. Дори минимално количество замърсители във фините компонентни на двигателя може да допринесе значително за увеличаване на разхода на гориво. Зад всичко това се крие една причина: обичайните горива могат да причинят натрупване на утайка във фините компоненти на двигателя. С течение на времето количеството замърсители ще се увеличи и това ще доведе до:

  1. Загуба на мощност
  2. Увеличен разход на гориво
  3. Лошо функциониране на двигателя
  4. Повреда на двигателя

На свой ред, натрупаната утайка може да привлече още замърсявания в частите на двигателя, с което се създава порочен кръг.

Новите горива на BP, с технология ACTIVE, са най-ефективните в борбата със замърсяването на двигателя. Действието на активните молекули в горивото започва веднага, щом стартирате двигателя на своя автомобил. Технологията е сложна, но действието – просто: активните молекули извличат замърсителите и образуват защитен слой, който предпазва метала от натрупването на нови отлагания.

Продължителната употреба на новите горива на ВР с технология ΑCTIVE ще направи работата на вашия двигател гладка и ефективна. Ще отпадне необходимостта от посещение на сервиз извън графика за техническа поддръжка.

Технологията ACTIVE на практика

Новите горива на BP с технология ΑCTIVE съдържат милиони активни молекули, предназначени да защищават двигателя. Иновативната формула на ВР се бори със замърсителите в двигателя по два различни начина: Активните молекули:

Премахват замърсителите, като се прикрепват към тях и ги извличат от важните компоненти на двигателя.

Те предотвратяват натрупването на замърсители, като се прикрепват към чисти метални повърхности в двигателите, като образуват защитен слой, който спомага за спирането на натрупването на замърсители по метала.

След продължителна употреба всички горива на ВР с технология ACTIVE образуват бариера срещу замърсяванията във фините компоненти на двигателя, предпазва ги от нови наслагвания и помагат на двигателя да работи според спецификациите на производителя.

Share it!