„Самеркас“ АД е винаги до вас. Ние топлим дома ви с дизеловото гориво за отопление, създадено по модерна технология на ВР. Дизеловото гориво за отопление на BP е първокласното, надеждно и икономично решение със специален състав. Той спестява енергия и повишава ефективността на дизела, благодарение на по-ефективното му изгаряне, което позволява на потребителя да използва за огрев много по-малко количество гориво.

Целта на компанията е ефективно да осъществява своята социална и екологична политика чрез предлагане на горива за отопление с най-високо качество в световната класация. Нашето доверие в BP ни позволява да предлагаме на своите клиенти строго тествано и сертифицирано дизелово гориво за отопление, създадено по модерна технология, благодарение на която изгарянето му не замърсява околната среда.

Новото поколение гориво за отопление е специално разработено така, че да се защита горелката и да се намалят емисиите на вредни вещества и замърсители. По този начин се покриват икономическите потребности на потребителя, намаляват се вредите за околната среда и се постига по-добро качество на живот. В сравнение с обичайното дизелово гориво, при изгаряне на новия продукт, емисиите на парникови газове се намаляват с 66%, а емисиите на въглероден окис с 50%.

Запознайте се с районите,
които обслужваме
Посредством своя отлично оборудван автопарк от автоцистерни и голяма верига модерни бензиностанции, „Самеркас“ АД е в състояние да обслужи цяла област Кавала. По този начин във всеки район е осигурено бързо и надеждно обслужване от най-близкия наш обект.
Кавала
Палио
Перамос
Хрисуполи (и околните райони)
Елефтеруполи (и околните райони)
Хрисохори
Ненадмината
икономия

„Самеркас“ АД следва стабилна социална политика, като предлага на своите клиенти специално подобрено дизелово гориво за отопление от BP с добавки за по-ефективно горене. По този начин за добър огрев е необходимо по-малко количество гориво.

Наш приоритет
е вашата усмивка

Ние се грижим за незабавното и качествено обслужване на потребителите, задоволяваме всяка потребност от дизелово гориво за отопление. Нашият квалифициран персонал е винаги до вас, за да не губите своята усмивка.

Насладете се на
безгрижна зима

Съвременните технология ни позволяват да предлагаме дизелово гориво за отопление, което покрива икономическите потребности на потребителя, намалява вредите за околната среда подобрява качество на живот.

Налични
категории

Samerkas S.A. спазва официалната Директива за ценообразуване, като предоставя 3 ценови категории, съответстващи на желаното от потребителя количество дизелово гориво за отопление.

Свържете се с нас!

Свържете се с нас! Ние сме винаги близо до вас. Експертният ни екип е на разположение за всякакви въпроси и желания, свързани с нашите услуги и продукти.