Профил
на компанията

„Самеркас“ АД е гръцка компания без чуждестранно участие. Нейното име е сред най-популярните на гръцкия петролен пазар. С днешната си правна форма и структура компанията започва работа през 1973. До тогава тя се реализираше в сферата на търговията с течни горива и смазочни материали под търговска фирма „С. Самеркас и сие“ командитно дружество. Годината на основаването му е 1951.

Следва период на динамично развитие и напредък. В момента в „Самеркас“ АД работят над 50 души. Някои от тях са с полувисше техническо образование, други са завършили висши учебни заведения. Всички те се отличават с изключителния си опит и квалификация. Компанията разполага със собствени промишлени обекти в Кавала, складове за смазочни материали в индустриалната зона на града и 11 частни бензиностанции в Северна Гърция.

Уникални решения за
професионалисти

68 години опит и специализация
68 години в услуга на потребителя
68 години иновация на горивата
68 години за осигуряване на най-високо качество
68 години грижата за двигателя
Нашата визия

Нашата визия е „Самеркас“ АД да се утвърди като една от водещите гръцки компании в търговията и доставката на горива. Отправна точка на нашата философия е самият човек, затова днес ние предлагаме адаптирана ценова политика и горива с гаранция за качество. В този контекст компанията съзнателно прилага във всички сфери на своята дейност многостранна социална и екологична политика.

Дейности

Като един от най-старите представители на компанията BP в Гърция и неин изключителен представител в Източна Македония и Тракия, „Самеркас“ АД развива три основни направления на своята дейност. Всяко направление разполага със собствен персонал, собствени обекти и съоръжения, както и собствена административна организация. Тези направления са:

Дейности

1) Горива – В това направление, посредством сътрудничеството с компанията BP, се извършва търговия на едро и дребно с течни горива. Голям брой бензиностанции обслужват нашите клиенти.

2) Смазочни материали – В това направление, компанията развива търговия на едро и дребно със смазочни материали. Частните ни складове и промишлени обекти са разположени в индустриалната зона на Кавала. Компанията ни предлага изключително продукти на BP и нейните дъщерни фирми. Продаваме горива както за автомобилния, така и за морския транспорт.

3) Транспорт – Компанията ни разполага с 6 собствени камиона цистерни с голяма вместимост (обществено ползване), с капацитет от 40 тона, и 5 по-малки собствени автоцистерни за дистрибуция на гориво за отоплителни нужди. За посочените по-горе цели, компанията разполага със собствена петролна централа в Перияли Кавала.

„Самеркас“
Верига бензиностанции
Бензиностанция
Бензиностанция и газостанция
Промишлени обекти – доставка на гориво

Благодарение на професионалния ни напредък, вече 11 напълно оборудвани бензиностанции с опитен персонал осигуряват на нашите клиенти в Източна Македония и Тракия интегрирани услуги и качествени горива. Ние се стараем ежедневно да ви оказваме реална подкрепа, за да сполучи всяко ваше лично или професионално начинание.