άντρας κάθετε στο καπό του αμαξιού του και χαμογελάει έχοντας σταυρωμένα τα χεριά του στην εξοχή
ACTIVE teknolojili BP akaryakıt
15 February 2018

ACTIVE teknolojili yeni BP akaryakıtları, motorunuzdaki kirletici maddelerle savaşmak için özel olarak formüle edilmiştir. Bu sorun, araç motorunuzun iç kısmına zarar verebilecek gizli bir düşmandır. Motorun kritik bölümlerindeki az miktarda kirletici madde bile artan yakıt tüketimine önemli ölçüde katkıda bulunabilir. Ancak tüm bunların ötesinde, sebep genelde aynıdır: Yaygın akaryakıtlar zamanla artan ve aşağıdaki durumlara sebep olarak motorunuzun kritik bölümlerinde tortu birikimine yol açabilir:

  1. Performans kaybı
  2. Artan yakıt tüketimi
  3. Daha az pürüzsüz motor işleyişi
  4. Motorda hasar

Son olarak, biriken kirletici madde yığınları motorda daha fazla kir oluşturabilir ve bu çok kötü bir döngüdür.

BP’nin ACTIVE teknolojili yeni akaryakıtları, kire karşı en etkin akaryakıtlardır. Ürünler, aracınızı doldurup motoru başlattığınız andan itibaren etkilerini göstermeye başlar. İşleyiş teknolojileri basittir: Yaygın akaryakıtların motorun içerisinde bıraktığı tortuları ortadan kaldırırlar ve tekrar oluşmasını önlerler.

Sürekli kullanımda BP’nin yeni ACTIVE akaryakıtı, aracınızın program dışı bakım ihtimalini düşürmeye yardımcı olurken, motorunuzun pürüzsüz ve etkin çalışmasını sürdürür.

ACTIVE teknolojisi iş başında

BP’nin yeni ACTIVE akaryakıtları, motoru korumak için tasarlanan milyonlarca aktif molekül içerir. Böylece BP’nin inovatif formülü kirlerle iki akıllı yolla “savaşır”. Aktif moleküller:

Motorunuzun kritik bölümlerden uzakta tutacak şekilde kirletici maddelere tutunur.

Tortuların metal üzerinde katılaşmasını önleyen koruyucu bir katman oluşturarak, temiz motorun metal yüzeylerini kaplar.

Sürekli kullanımla, tüm ACTIVE BP akaryakıtları motorun kritik bölümlerinde kire karşı bir engel oluşturur, tekrar oluşmasını önler ve motorunuzun üretici özelliklerine göre çalışmasına yardımcı olur.

Share it!