άντρας κάθετε στο καπό του αμαξιού του και χαμογελάει έχοντας σταυρωμένα τα χεριά του στην εξοχή
BP lubricants with CleanGuard ™ technology
15 February 2018

Introducing the new CleanGuard ™ engine protection technology

Cleaner engines achieve longer life and better performance. For people like you, who rely on your car every day, BP engineers have developed the new BP Visco with CleanGuard ™. It is an engine protection system that keeps the vehicle engine cleaner for longer.

  1. Prevents accumulation of residues
  2. Reduces lubrication breakdown
  3. Minimises engine wear

Due to the continuous use of the car in every day’s life, the engines are affected by intense dirt pollutants that are formed internally. If they are not neutralised, these pollutants form sediments / residues and therefore create one of the key factors in reducing engine efficiency and life span.

New BP Visco lubricants with CleanGuard ™ technology contain specific components that remove harmful sediments from crucial engine parts.

BP Visco with CleanGuard ™ offers you superior protection and results in a long life of the engine, as well as reducing the problems that might be caused by pollutants. That’s exactly what you need, isn’t it?

BP Visco with CleanGuard ™ Engine Protection Technology: Keeps your engine cleaner for longer.

Share it!